Open inschrijving: online training

 

open inschrijving

online training

De nieuwe ontwikkeling van het lesgeven en leren op afstand volgen we op de voet. Docenten moeten hun vaardigheden nu flexibel inzetten, ook online. We helpen je daar graag bij!

Schrijf je nu individueel in voor een activerende online training met maximaal 10 deelnemers.

Individueel bijspijkeren van je online lesvaardigheden!

Z

Activerende training

Z

Gericht op de online en klassikale praktijk

Z

Gebruik van digitale tools

online trainingen – open inschrijving

Online lesgeven

In deze training werken we aan de volgende onderdelen:

> Technische online mogelijkheden voor (online)lesgeven

> Didactische aanpak bij online lesgeven

> Contact maken en houden online

> Invulling eigen vak en lessen

We maken de training natuurlijk op maat. De training is daarom geschikt voor:

Hybride lesgeven

Volledig online lesgeven

Blended learning

Activerende online lessen

Online lesgeven vraagt een andere didactische aanpak die aansluit op een andere concentratie, andere leermiddelen en een andere invulling van de les.

In deze training besteden we aandacht aan:

> Randvoorwaarden voor activerende didactiek

> Veel voorbeelden van online activerende werkvormen

> Ervaren van activerende didactiek

> Ontwerpen van eigen activerende lessen

Online coachend lesgeven

Op afstand is het lastiger om contact te maken en houden met de leerlingen/studenten. In deze training kijken we naar de mogelijkheden om samen het leerproces te kunnen blijven volgen.

Hoe kun je bijvoorbeeld voldoende sturing en motivatie geven? Hoe zorg je ervoor dat je niet teveel ingrijpt? Onderdelen van de training zijn:

> Online coachen

> Online contact

> Volgen van het leerproces

> Oefening en uitwisseling

Deze training kan toegespitst worden op:

– LOB

– Mentor

– Coachend lesgeven

Video

Even voorstellen

In de video stelt onze trainer Rachel Sierksma zich voor.  Een enthousiaste trainer met veel ervaring in het onderwijs. Iemand die van + naar ++ wil met deelnemers.

Aanpak

Hoe werkt de Impactyou Academy?

Deze Academy biedt training op maat voor docenten. De trainingen kenmerken zich door een praktische aanpak die gericht is op de les van morgen. We bieden in elke training gedegen kennis en willen dat iedere docent de ruimte krijgt om aan de slag te gaan met nieuwe materie. We willen docenten sterker en beter maken.

 

 

I

Praktisch

Altijd gericht op hoe je de nieuwe kennis en vaardigheid toepast in de (les)praktijk.

l

Les van morgen

Training met ervaring op directe toepasbaarheid. Altijd zijn onderdelen mee te nemen in de les van de volgende dag.

Op maat

Iedere training wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers en de school. Geen training is hetzelfde.

Aansluiten bij jouw (les)stijl

Nieuwe kennis en kunde werkt alleen als het aansluit op de eigen manier van lesgeven. We blijven in de eigen comfortzone om blijvend resultaat te behalen.

Uitgaan van wat werkt

De ImpactYou Academy werkt oplossingsgericht. We kijken naar wat er goed gaat en lukt en bouwen daarop verder.

LESSTOF

Gratis adviesgesprek aanvragen:

Z

We doen een uitgebreide intake om de wensen en behoeften te inventariseren

Z

We verkennen samen de mogelijkheden voor de training

Z

We stemmen de training af op het aantal deelnemers, duur en locatie

Z

Iedereen tevreden? Dan plannen we een datum

Wat vinden deelnemers er van?

Esther Brouwers, docent Aardrijkskunde

“Onze training was praktisch, helder, duidelijk. Het gaf goede handvaten en werd fijn begeleid”

Marcel Counotte , Onderwijsadviseur

Ik vraag me af of het voldoende bekend is bij nieuwe organisaties dat jullie zo flexibel zijn en in staat zijn zó goed in te spelen op de leerbehoefte van de organisatie. Dat staat nergens maar dat is wel jullie kracht.

Peter van der Bent , Opleidingsmanager

“Wij zijn de samenwerking met ImpactYou aangegaan omdat wij merkten dat onze studenten steeds meer dingen nodig hebben die wij die wij ze voorheen niet boden. Wij hadden een tijdje geleden een (LOB)-evenement en wat ik daar zag was een theater vol bruisende energie. Het is heel erg leuk om te zien hoe docenten en studenten geënthousiasmeerd raken door het programma en ook meteen al zien wat zij eraan hebben.”

Docent Haarverzorging

“Ik vond de training leuk en motiverend. Het gaf een helder beeld en sloot goed aan bij onze studenten”

Marjolein van der Knaap- Stolk, trainer

“De training van Rachel staat. Ze is sterk in het geven van feedback en het stellen van verhelderende vragen”

Ingrid Wetser, projectleider

“De didactiektraining was logisch opgebouwd, korte heldere items die goed te volgen waren. Rachel had zich goed verdiept in de trainers en het onderwerp waar zij uitleg over gaven. Aan de hand van diverse voorbeelden liet Rachel zien hoe de trainers contact kunnen maken en houden met de deelnemers. Ook hoe dat kan met deelnemers die wat stiller zijn. De samenwerking met Rachel verliep goed. Duidelijke, heldere afspraken en deadlines die gehaald werden. Ik kan Rachel van harte aanbevelen”

aanvraagformulier