Met het gratis gespreksformulier van ImpactYou Academy kun je als docent en coach structuur en inhoud geven aan je gesprekken met studenten. Het is gebaseerd op de training die wij bieden voor docenten over het coachen van talent. Er zitten dan ook verschillende onderdelen in het formulier die samenhangen met de groeimindset, gesprekstechnieken en talentontwikkeling.

Op welke manier je dit formulier kunt gebruiken vertellen we je graag in dit blog.

1: Doelen van het gesprek. Dit komt voort uit één van de onderdelen bij gesprekstechnieken tijdens de training. “Bepaal snel en samen een doel.” Dit vult de student in of doet dit samen met de docent. Hiermee is direct helder waarom je bij elkaar zit en geeft het vaak een positieve richting. Hierdoor kan het gesprek ook vaak efficiënt worden gevoerd.

2: Terugblikken op basis van een (leer)situatie. Vanuit LOB en de bijbehorende reflectiegesprekken worden vragen gesteld om te reflecteren aan de hand van een concrete situatie. Dit maakt het makkelijker om binnen een gesprek te kijken naar de ontwikkeling. Dus niet alleen de open vraag te beantwoorden “Hoe gaat het?”

In dit onderdeel zijn vragen opgenomen die helpen om te kijken naar wat je kunt leren van ervaringen. Of dit nu positieve of negatieve zijn er is altijd iets van te leren. De student reflecteert op deze manier op het gedrag en kan geholpen worden om dit te zien als een kans tot groei.

3: Jouw talent. Om specifiek te spreken over de ontwikkeling en mogelijkheden van iedere student is dit onderdeel toegevoegd. Het laat nadenken over de vraag wat je goed kunt en hoe je dit kunt inzetten en ontwikkelen. De student kan deze vraag niet altijd meteen beantwoorden. Immers onze talenten vinden we vaak zelf vanzelfsprekend. Het helpt dan ook om de student te wijzen op datgene wat blijkbaar vanzelf en goed ging binnen de (leer)situatie of in de afgelopen periode.

Tijdens onze training “Coachen van talent” leer je door middel van werkvormen en gesprekstechnieken de talenten van de student verder herkennen en ontwikkelen.

4: Talentmeter en Jouw talent. Aan de hand van de schaalvragen (een oplossingsgerichte coachtechniek) kan er worden gekeken naar de potentie tot ontwikkelen en naar wat een student al bereikt heeft. Door hier uit te gaan van kleine stappen richting de toekomst is de kans op succes het grootst en lijkt een doel ook haalbaar. Het geeft daarnaast handvaten voor het volgende gesprek.

5: Nieuwe doelen. Om het eigenaarschap bij de student te laten, kunnen hier nieuwe doelen/actiepunten worden ingevuld voor de komende periode. Door die (samen) te formuleren worden ze concreet. Daarnaast kun je die in een volgend gesprek weer bevragen.

Wil je met je team verder werken aan talentontwikkeling? Onze trainingen zullen jullie helpen met bijvoorbeeld:

Wil jij het gespreksformulier ontvangen? Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt het zo snel mogelijk in je inbox! Controleer voor de zekerheid ook je spam.