5 tips voor het bouwen op voorkennis

Studenten leren meer en beter als we goed aansluiten bij wat ze al weten. Docenten onderschatten wel eens hoeveel kennis er al is over het vak wat ze geven. Het ligt alleen niet altijd aan de oppervlakte. Ons brein heeft kapstokken nodig. Aan ons als docent de taak om die kapstok te creëren of wat jassen op te hangen.

Dit blog geeft je 5 tips om goed in te spelen op de voorkennis. Met natuurlijk de nodige praktische tips voor in de les.

  1. Start met wat studenten al weten. Studenten leren beter wanneer nieuwe informatie aansluit op bestaande kennis. Als docent moet je dat eerst onderzoeken, bijvoorbeeld met:

+ Exit ticket. Een mooie tool die je ook goed kunt inzetten aan het begin van de les door een aantal inhoudelijke vragen te stellen of de leerdoelen van de student voor het onderwerp van die les.

+ Quiz. Een vrijblijvende serie vragen over het onderwerp laat de studenten er alvast over nadenken en geven je veel informatie als docent. Gebruik bijvoorbeeld LessonUp of Kahoot

+ Denken, delen uitwisselen. Stel de klas een inhoudelijke vraag ter introductie, laat hen de vraag eerst opschrijven. Deel daarna eventueel de meerkeuze antwoorden om het makkelijker te maken. Laat de studenten nu de antwoorden delen en wissel daarna uit.

2. Zoek een haakje in de belevingswereld van de student en/of actualiteit. Activeer de student voor het onderwerp. Niet altijd makkelijk, maar het motiveert wel. We willen allemaal de wereld om ons heen begrijpen.

+ Voorbeeld Wiskunde: exponentiële groei > corona besmettingen

+ Voorbeeld Aardrijkskunde: globalisering>  kopen van kleding bij Zara of H&M

+ Voorbeeld Handel: businessplan> Richt met de klas een nieuw bedrijf op wat elektrische scooters verhuurt.

3. Werk schematisch. Maak een duidelijk overzicht of stroomschema waarin duidelijk wordt welk onderdeel er wordt aangeleerd en hoe zich dat verhoudt tot de overige stof. Bijvoorbeeld door de onderwerpen uit een hoofdstuk aan elkaar te verbinden. Laat de studenten elke les weten welk onderdeel aan bod komt en wat dit te maken heeft met het vorige.

 

 

Zie hier het voorbeeld van de leerhulp uit de methode Seneca Maatschappijwetenschappen. Een duidelijk overzicht waar je als docent steeds weer op aan kan sluiten binnen je lessen.

 

 

 

 

 

4. Pas de lesinhoud aan. Met het ophalen van de voorkennis kun je als docent beginnen aan het invullen van de les. Het liefst met verschillende opdrachten die aansluiten bij de verschillende niveaus. Dat kan op verschillende manieren:

+ gebruik de basis- en verrijkingsstof uit de methode. Laat eventueel studenten kiezen wat voor hen relevant is

+ maak een opdracht die op meerdere manieren uit te voeren is ingedeeld op: interesse, moeilijkheid of wijze van verwerking

+ Laat de eindtermen of toets-eisen zien en stel samen met de studenten de leerdoelen op. Op basis van de voorkennis kun je samen bepalen wat er nog geleerd moet worden en op welke wijze. Motivatie gegarandeerd!

 

5. Zet formatieve checks in. Onderzoek of de gekozen richting in de lessen ook daadwerkelijk werkt. Misschien was de voorkennis niet voor iedereen gelijk? Of hebben de studenten zichzelf onder- of overschat? Door middel van bijvoorbeeld de volgende werkvormen kun je samen kijken of ze op de juiste manier leren:

 

 

+ Quiz. Stel tussendoor vragen van verschillende moeilijkheidsgraad op een luchtige manier.

+ Stelling. Laat studenten reageren op een pittige stelling die hun kennis toetst.

+ Feedbackronde. Laat studenten elkaar feedback geven op een opdracht en hen zelf aangeven wat ze geleerd hebben en hoe ze de ontbrekende kennis gaan ophalen.

 

Vond je dit blog interessant? Voel je vrij om een reactie achter te laten. Wil je meer lesinspiratie ontvangen? Schrijf je dan hieronder in voor IYA Lesinspiratie en ontvang het in je mail.