Alweer een nieuwe overgang in het onderwijs. Eerst van klassikaal naar online lesgeven en nu voor een deel van de docenten weer terug naar het lokaal, maar ditmaal ook met online aanwezige studenten. Hoe pak je dat aan? In dit blog geef ik je de tweede van 5 gouden tips om een goede basis van hybride onderwijs te verzorgen.

Tip 2: Organiseer je lesinhoud

Lessen voorbereiden is voor de meeste docenten makkelijk en wordt aan de hand van een methode ingevuld. We weten vooral al wat we met een klas willen doen. Nu is het wijs om vanuit verschillende typen leerdoelen een les te ontwerpen, niet op basis van de inhoud die behandeld moet worden. En juist bij het maken van een hybride les is de voorbereiding niet alleen belangrijk, maar ook zeker anders. De focus ligt dan meer op de mogelijkheden van interactie creëren en op de inrichting van de les in passende werkvormen voor zowel de online als aanwezige studenten, vanuit de leerdoelen.

 

Hiervoor is het belangrijk om digitaal materiaal te hebben wat ook makkelijk te delen is met de studenten, of liever te vinden is voor hen. Van te voren moet alle materiaal al beschikbaar zijn, zodat je niet tijdens de les nog van alles aan de online studenten moet mailen of hen daarbij moet helpen. Op een vaste plaats in de elektronische leeromgeving of bijvoorbeeld in de map van de klas in Teams zijn handige plekken. Wat minder efficiënt is, maar natuurlijk ook kan is de materialen of links daarvan van te voren mailen.

Gelukkig is er veel digitaal materiaal te vinden. Heb je deze mogelijkheden als eens bekeken voor jouw vak?

  • Digitaal materiaal van de uitgever en/of methode
  • YouTube
  • Onderwijs Communities via Facebook
  • LessonUp (klik op zoeken er is een hele bibliotheek!)
  • Uitwisseling met vakcollega’s

 

Daarnaast is ook het zelf maken van digitaal materiaal makkelijker geworden. Het opnemen van een begeleide PowerPoint presentatie bijvoorbeeld is met een paar klikken een waardevolle toevoeging. Deze materialen kunnen ook vooraf met de studenten worden gedeeld. Zo kom je in de lessen meer toe aan de verwerking en differentiatie. Ook via mooie tools kan er, na wat oefening, zelf digitaal materiaal gemaakt worden voor in de les wat zowel de online als aanwezige studenten kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn Nearpod, Quizlet, Kahoot of LessonUp.

Kortom door de hybride lessen goed voor te bereiden en het digitale materiaal van te voren te verzamelen of maken en klaar te zetten, ben je tijdens de les vrij om actief met de studenten in contact te komen en word je niet onderbroken door allerlei handelingen die je tussentijds moet verrichten. En je zorgt ervoor dat alle studenten gelijkwaardig kunnen werken aan de leerdoelen van de les aan de hand van het materiaal.

Meer leren, op ons blog vind je meer informatie. Of bekijk onze training: Activerend hybride lesgeven.