In de huidige maatschappij wordt er steeds meer van jongeren verwacht. Op jonge leeftijd nadenken over hoe je toekomst eruit moet zien en hoe jij als persoon bent is lastig. In mijn werk als docent, decaan en coach wil ik jongeren de handvaten bieden die ze nodig hebben om zichzelf beter te leren kennen. Door mijn werk als docent maar ook vooral door mijn werk als coach en decaan heb ik ervaren dat het vaak ontbreekt aan de juiste handvaten. Hierdoor is het voor jongeren lastig om zichzelf een stapje hoger te laten klimmen op hun eigen ontwikkelingsladder en zo zichzelf beter te leren kennen. Als deze handvaten ontbreken wordt het lastig om keuzes te maken, ook keuzes over je toekomst. Neem als voorbeeld de profielkeuze. Voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar is het lastig om deze keuze te maken. Ze zijn volop in ontwikkeling, zo kunnen bijvoorbeeld hun interesses veranderen, gaat de puberteit een rol spelen en kan de band met hun ouders  soms onder druk komen te staan. In deze fase spelen wij als professionals (docenten, mentoren, coaches, decanen, etc.) een belangrijke rol. Daarom in dit blog een aantal tips die jou kunnen helpen in de begeleiding van jouw jongeren als het gaat om de profielkeuze.

zelfbeeld jnTip 1: besteedt veel aandacht aan het zelfbeeld van jongeren
Ruim 35% van alle jongeren stopt na het eerste jaar met hun opleiding. Deze jongeren hebben een verkeerde keuze gemaakt. Een van de belangrijkste oorzaken: niet weten wat ze écht leuk vinden. Belangrijk dus om hier aandacht voor te hebben. Als jongeren weten wie ze zijn, weten wat hun kwaliteiten zijn en weten welke motieven ze hebben, weten ze beter wie ze zijn en wordt het maken van keuzes een stuk gemakkelijker.

Tip 2: focus je op de mindset van jongeren.
In welke wereld groeit de huidige generatie jongeren op? Een wereld met een grote pandemie, een oorlog die steeds dichter bij lijkt te komen en socialmedia die het zogenaamde ideaalbeeld presenteren. Het klinkt logisch dat focussen op je schoolwerk dan niet altijd boven aan de prioriteitenlijst staat. Je motiveren voor school kan dan lastig zijn. Door je in de begeleiding te focussen op een growthmindset stimuleer je leerlingen om actief bezig te zijn met hun loopbaan. Actief aan de slag met de mindset van je leerlingen? Check dan de lessenserie Red de Mindset bij de gratis materialen van ImpactYou.

Tip 3: gebruik een ui als metafoorui als metafoor
De schil van een ui bestaat uit verschillende lagen. Hoe meer lagen we van deze ui af pellen hoe dichter we bij de kern komen. Pas deze metafoor ook eens toe op je LOB (loopbaanbegeleiding) lessen. Om het zelfbeeld te verrijken is het van belang dat jongeren getriggerd worden. Wanneer ze op verschillende manieren in aanraking komen met nieuwe kennis, kennis over zichzelf, kan dit hen aan het denken zetten en het zelfbeeld verrijken. Als voorbeeld het begrip kwaliteiten, een opdracht waarbij jongeren een aantal kwaliteiten van zichzelf moeten benoemen levert weinig tot geen nieuwe kennis op. Maar als het begrip kwaliteiten in meerdere toepassingen terug komt wel. Denk aan, het brainstormen over de definitie van kwaliteiten. Of bijvoorbeeld het thema kwaliteiten bespreken via coöperatieve werkvormen. Vanuit hier is het ook weer mogelijk om onder andere de thuissituatie aan het onderzoek toe te voegen. Door actief je LOB lessen op deze manier vorm te geven, verrijk je het zelfbeeld van de jongeren!

Tip 4: focus je op ervaringen van jongeren
Ervaringen opdoen en delen; de kern rondom LOB, vanuit ervaringen leer je. Zorg er in de begeleiding van jou jongeren voor dat jongeren voldoende ervaringen kunnen opdoen. Ervaringen die het zelfbeeld verrijken. Een bedrijfsbezoek, een stage of een meeloopdag zijn goede voorbeelden. Maar zoek het ook dichterbij, bijvoorbeeld een presentatie opdracht voor het vak Duits. Ervaringen leveren informatie op, informatie over het zelfbeeld. Wanneer de leerlingen deze ervaringen met je delen ga jij als toeschouwer luisteren. Wat valt je op. Hoe vertelt de jongere over de ervaring? Welke woorden gebruikt de jongere?

Tip 5: ben je bewust van je rol als begeleider
De jongere is zelf de regisseur van zijn/haar eigen loopbaan. Jij bent slechts een figurant. Maar wel een figurant met een grote rol. Een verbindende rol. Door het aanreiken van de juiste materialen, de juiste tips en de juiste handvaten zet jij jouw jongeren aan het denken. Ben je ervan bewust dat jij door de inzet van jouw kennis en kunde verbindingen kunt leggen die ervoor zorgen dat het zelfbeeld van jouw leerlingen enorm wordt verrijkt!

De begeleiding van jou bepaalt mede in hoeverre een jongere in staat is om onder andere een passende profielkeuze te maken. Ik hoop dat de 5 tips die in dit blog aan de orde zijn gekomen jou op weg kunnen helpen. En om je nog een extra zetje te geven heb ik samen met ImpactYou de handen in een geslagen. Samen hebben we een e-learning ontwikkeld. In deze e-learning ga je onder andere actief aan de slag met de vijf tips die in dit blog worden beschreven. Ook krijg je nog andere praktische tips, materialen en handvaten aangereikt die je helpen bij de begeleiding van de jongeren.

Wil je meer leren over de profielkeuze aan de hand van korte video’s en veel sterke materialen? Doe dan onze E-Learning “Profielkeuze”!

E-Learning Profielkeuze